Bước 1Chọn sản phẩm

Bước 2Chọn mua sản phẩm

Bước 3Thanh toán đơn hàng

3.1 Click thanh toán cho đơn hàng

3.2 Nhập địa chỉ thanh toán

3.3 Nhập địa chỉ giao hàng nếu địa chỉ giao hàng khác địa chỉ thanh toán

3.4 Chọn phương thức giao hàng

3.5 Nhập mã số thẻ quà tặng (nếu có) để được hưởng ưu đãi

3.6 Chọn phương thức thanh toán